Geschiedenis postzegelvereniging De Philatelist

Een groepje "Vrienden van de postzegel" genaamd, richtte volgens de officiële stukken op 2 maart 1931 onze vereniging "De Philatelist"op. Dit zou zijn gebeurd in het huidige hotel "Corner House" aan de markt in Geleen. Ons oud lid dhr. Sef Coumans uit Beek, overleden 9 maart 2015 op 104-jarige leeftijd, zegt echter dat dit was bij kapper Bastiaans in Oud-Geleen waar ook de bijeenkomsten van de leden plaats vonden. Hier is hij ook lid geworden na goedkeuring van het bestuur en aanwezige leden. Pas nadat de toeloop van leden te groot werd is men verhuisd naar Hotel Riche, aan de Rijksweg in Geleen.

In de "Limburger Koerier", editie Maastricht, werd op 7 maart 1931 onderstaand stukje gewijd aan dit feit:

PHILATELISTEN VEREENIGING

Maandagavond vond onder grote belangstelling de oprichting plaats van een vereeniging
van postzegelverzamelaars onder den naam "De Philatelist Geleen".
De vergadering werd gepresideerd door dhr. Jens, die doel en streven der vereeniging
uiteenzette, en de vele vragen, welke uit den boezem der vergadering kwamen, zakelijk
en duidelijk beantwoordde. Dhr. Hoppers uit Beek belastte zich met het inwinnen van
gegevens omtrent de werkwijze van de vereeniging Maastricht, naar welke men zich
richten zal.
In het voorlopig bestuur werden gekozen dhrn. M.J. Jens, Rijksweg 130, voorzitter, W.
Poëth, Pieterstraat 1, penningmeester en J. Bastiaan, Dorpstraat 9, secretaris, alwaar
nieuwe leden zich kunnen aanmelden.
Moge deze jonge vereeniging naast de vele andere in de gemeente groeien en bloeien.

 

In 1931 werd een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid wilde hebben, en dus de persoonlijke aansprakelijkheid van de (bestuurs-)leden wilde beperken, nog niet bij notariële akte opgericht. In plaats daarvan diende de vereniging goedkeuring van de statuten aan te vragen bij de Minister van Justitie. Daar maakte men geen haast mee, want de gebeurde pas tien jaar later, op 4 november 1941, en toen ook nog alleen maar omdat het moest van de Duitse bezetter. Om de greep op de Nederlandse samenleving te versterken werden alle verenigingen door de Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie (die uitvoerde wat de Duitsers hem opdroegen) verplicht deze goedkeuring aan te vragen. Bij verenigingen die de bezetter onwelgevallig waren werd de goedkeuring geweigerd en de vereniging ontbonden.


Begonnen werd met zes leden. In de oorlogsjaren nam het aantal leden snel toe, mede doordat veel mensen in die tijd van mening waren dat postzegels verzamelen een goede belegging was. In 1951 was het ledenaantal echter gezakt tot 47 en de vergaderingen werden nog maar bezocht door gemiddeld 14 leden. In de zeventiger jaren kwam, door allerlei initiatieven, de groei er opnieuw in en hadden we in 1972 alweer 159 leden, met een top in 1982 van 357 leden, afkomstig uit de hele Westelijke Mijnstreek. Dit maximum ledental valt samen met een turbulente periode in de Nederlandse filatelie; de tijd van kleurrijke ontwerpen en vooral beelddoorlopers (één volledige afbeelding liep door over twee of meer naast elkaar zittende zegels), met prijsstijgingen tot 400% van de cataloguswaarde. In 1986 hadden we alweer 28% van onze leden verloren (allemaal speculanten?). Momenteel telt de vereniging nog 60 leden waarvan, de helft trouw de maandelijkse bijeenkomsten bezoeken.

23-04-2016 Auteur: Tom Mennens