1931-03-02 Oprichting van De Philatelist

 

 1931-03-05

 Oprichting De Philatelist

 Limburgsch Dagblad

  1931-03-07

  Oprichting De Philatelist

  Limburger Koerier