Lidmaatschap

Contributie

 

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van onze vereniging?

Meld u zich dan aan via info@dephilatelistgeleen.nl 
of neem contact op met onze secretariaat 046 - 426 3888

Of gebruik het contactformulier onder "Contact".

 

 

 

De contributie bedraagt:

€ 45,00 per jaar, inclusief abonnement maandblad “Filatelie” 

€ 30,00 per jaar, exclusief abonnement maandblad “Filatelie” 

Rekeningnummer Rabobank: NL42 RABO 0170 7943 77 

Wat houdt het lidmaatschap in?

- 11x per jaar een ledenvergadering waar men informatie krijgt
   en waar men met andere leden materiaal kan ruilen.
   In de regel de eerste zondag van de maand.
- 2x per jaar een postzegelbeurs/ruilmorgen met handelaren en eigen leden.
   Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar. 
- 4x per jaar (digitaal) ons clubblad met informatie over onze vereniging en interessante artikelen. 
   (3 uitgiften in een jubileumjaar)
- Deelname aan de nieuwtjesdienst. 
   Hier kunt u een abonnement nemen op uitgiften van een land of op een thema dat u verzameld.
   Neem hiervoor contact op met onze nieuwtjesdienst commissaris.
- Deelname aan het rondzendverkeer.
   Neem hiervoor contact op met onze rondzendverkeer commissaris.

Zo is er iedere maand wel wat te doen; een lezing, een veiling of een zgn. "stokboekenmorgen" waarin de leden onderling filatelistisch materiaal kunnen ruilen. Naast postzegels zijn dat onder meer brieven, aantekenstrookjes, briefkaarten, luchtpostvellen, eerste dag enveloppen (FDC's), postzegelboekjes, poststempels, en dit alles niet alleen van Nederland maar in principe van de hele wereld.